news_കണ്ണാടി_നോക്കുമ്പോൾ_1634101149_3692.jpg
Events

കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ

കണ്ണാടി കാണുന്നതു വരെ തങ്ങളുടെ മുഖം ഏറ്റവും സുന്ദരം എന്ന് വിരൂപന്മാർ കരുതും എന്നർഥം. കണ്ണാടി അപൂർവമ... Read more at: https://www.manoramaonline.com/opinion/devi-j-s/2021/10/12/devi-js-shares-her-experiences-on-fighting-cancer.html

‘കണ്ണാടി കാണ്മോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്നു നിരൂപിക്കുമെത്രയും വിരൂപന്മാർ.’ എന്നല്ലേ ആപ്തവാക്യം. (മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് ,എഴുത്തച്ഛൻ.)

0 Comments

Leave a comment